28 stycznia odbyło się kolejne śniadanie biznesowe z cyklu prawo pracy w praktyce, którego tematem była n owelizacja Kodeksu pracy w obszarze terminowych umów o pracę.

Celem seminarium było przybliżenie aktualnych problemów związanych z zagadnieniami dotyczącymi nowelizacji Kodeksu pracy, która wejdzie w życie w dniu 22 lutego 2016 roku. Nowelizacja całkowicie na nowo reguluje problematykę terminowych umów o pracę. W szczególności wprowadzony zostanie limit czasu trwania umów czasowych jak i ulegną zmianie okresy wypowiedzenia. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla każdego kto ma do czynienia z zatrudnieniem.

Prelekcję poprowadził Adam Kraszewski, radca prawny, managing associate z pomocą Marcina Maciejaka, aplikant a adwokacki ego.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane przez ekspertów Kancelarii. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem zaproszeń na kolejne seminaria prosimy o przesłanie maila na adres: k.michalak@gessel.pl