W dniu 8 listopada 2017 roku w Kancelarii GESSEL odbyło się śniadanie biznesowe : Pierwsze 100 dni obowiązywania Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Celem spotkania było omówienie wniosków i zaleceń dla sieci sprzedaży detalicznej, hurtowników, producentów i ich kontrahentów w związku z podsumowaniem dokonanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  Dyskusję poprzedziła prezentacja Pani Mec. Bernadety Kasztelan-Świetlik, która na wstępie przypomniała m.in. o przyczynach uchwalenia Ustawy, jej głównych założeniach oraz stawianych przed nią celach. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać m.in. o:

  •  problemach interpretacyjnych związanych ze stosowaniem Ustawy (m.in. definicja przewagi kontraktowej, interesu publicznego),
  • przykładach nieuczciwych praktyk,
  •  pierwszych postępowaniach wszczętych przez UOKiK,
  •  podejmowanych próbach stworzenia kodeksu dobrych praktyk, 
  •  pracach prowadzonych przez Komisję Europejską (konsultacje, projekt dyrektywy).

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadania biznesowe organizowane przez ekspertów Kancelarii!