Kancelaria GESSEL we współpracy z Bankiem ING Luxembourg zaprasza na kolejne śniadanie biznesowe pt. A European Financial & Investment Hub, które odbędzie się we wtorek, 8 maja, w Kancelarii GESSEL (Sienna 39, Warszawa, budynek Warsaw Towers). 

Podczas spotkania zostanie przedstawiony profil inwestycyjny Luksemburga, który jest europejskim centrum funduszy inwestycyjnych. Przedstawiciele banku ING opowiedzą w jaki sposób ING Corporate Finance wspiera polskie inwestycje za granicą, a dr Janusz Fiszer przedstawi najważniejsze aspekty podatkowo-prawne inwestycji luksemburskich. 

AGENDA:

 • 9:00 Rejestracja
 • 9:30 - 11:00 • Wprowadzenie/przedstawienie prelegentów - Dr Janusz Fiszer
  • ING Corporate Finance jako podmiot wspierający inwestycje polskie zagranicą i zagraniczne w Polsce - Pan Dariusz Lis, ING Warszawa/Londyn
  • Luxembourg jako miejsce inwestycji i “hub” dla inwestycji na innych rynkach. Rozwiązania finansowe ING Luxembourg Private Banking - Pani Anna Boniecka i Pan Jan Kengen.
 • 11:00 – 11:30 Przerwa
 • 11:30 - 13:00 • Luksemburg jako europejskie centrum funduszy inwestycyjnych – formy funduszy – specyfika i zalety poszczególnych typów funduszy - Pani mec. Katarzyna Bożekowska-Zawisza, Luksemburg
  • Wybrane podatkowo-prawne aspekty inwestycji luksemburskich z perspektywy polskiej - Dr Janusz Fiszer
  • Dyskusja i zakończenie seminarium

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Tłumaczenie wystąpień gości z ING Luxembourg zapewnia Pani Anna Boniecka.

PRELEGENCI:

Dr Janusz Fiszer
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny i doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii GESSEL, docent Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Podyplomowych Studiach Międzynarodowych Strategii Podatkowych SGH. Przed przystąpieniem do kancelarii GESSEL wspólnik w amerykańskiej kancelarii White & Case i w międzynarodowej firmie doradczej PwC – specjalista z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, autor ponad 1.200 publikacji w obszarze prawa finansowego i podatkowego, w tym szczególnie międzynarodowego prawa podatkowego. Stypendysta w University of Kansas (USA) oraz Ludwigs-Maximilian Universitaet w Monachium (Niemcy). Wieloletni członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Katarzyna Bożekowska-Zawisza
Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek Izby Adwokackiej Wielkiego Księstwa Luksemburga. Specjalizuje się w luksemburskim prawie funduszy inwestycyjnych i prawie spółek, a także w zagadnieniach regulacyjnych dotyczących rynku usług finansowych w Luksemburgu. Posiada również doświadczenie w prawie europejskim zdobyte w Trybunale Sprawiedliwości UE oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Dariusz Lis
Szef zespołu i Dyrektor Zarządzający w ING Banku z wieloletnim doświadczeniem w branży bankowej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rynków kapitałowych, fuzji i przejęć, private equity i finansach strukturyzowanych. Z Bankiem ING związany od sierpnia 2014 r. Poprzednio pracował w Barclays Capital, Dresnder Klainwort, WestLB i Credit Suisse. Swoje kwalifikacje zdobywał m. in. w: INSEAD, University of Oxford, London School of Economics, University of Waterloo, University of London oraz Wilfrid Laurier University w Kanadzie.

Jan Kengen
Szef działu Wealth Services and Planning w ING Luxembourg. Odpowiedzialny za kierowanie zespołem ekspertów ds. zarządzania majątkiem, a także za opracowywanie kompleksowych rozwiązań dla zamożnych klientów. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania majątku z punktu widzenia podatków oraz bankowości prywatnej. Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim oraz studia z zakresu prawa korporacyjnego na Uniwersytecie w Brukseli.

Anna Boniecka
Private Banker w ING Luxembourg Private Banking. Odpowiedzialna za relacje z polskimi klientami zamożnymi i polskimi partnerami biznesowymi w ramach ING Luxembourg Private Banking. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w bankowości i na rynkach finansowych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej o specjalności Finanse i Bankowość.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Spotkanie jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane.
2. Zgłoszenia należy dokonać do 7 maja br. na adres: a.jasienczuk@gessel.pl
3. Zamiast zgłoszonej osoby w spotkaniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania spotkania.
5. Zgłoszenie na spotkanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu organizacji spotkania prowadzonego przez Gessel, Koziorowski Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.).