Śniadanie biznesowe na temat nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych w kancelarii GESSEL

12.05.2016 Aktualności

W dniu 12 maja 2016 r. w kancelarii GESSEL odbyło się kolejne śniadanie biznesowe pt. „Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych –czy czeka nas rewolucja w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi?”.

Śniadanie biznesowe zostało poświęcone omówieniu ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 31 marca 2016 r. i która wejdzie w życie w dniu 4 czerwca 2016 r.

Celem ustawy jest implementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw AIFM (2011/61/UE) oraz UCITS V (2014/91/UE). Postanowienia ustawy istotnie wpłyną na funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, TFI oraz zarządzających portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, a także banków pełniących funkcję depozytariuszy, wprowadzając szereg nowych obowiązków regulacyjnych dla tych podmiotów oraz wysokie kary za ich naruszenie. Ponadto, nowelizacja wprowadza do polskiego prawa pojęcie alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz instytucję alternatywnej spółki inwestycyjnej, to jest instytucji wspólnego inwestowania (mogącej prowadzić działalność w postaci spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej), która ze względu na prowadzenie działalności inwestycyjnej, podlegać będzie wymogom zbliżonym do funduszy inwestycyjnych. Ze względu na bliski termin wejścia w życie ustawy, znajomość ich postanowień będzie kluczowa dla wszystkich podmiotów uczestniczących w funkcjonowaniu i zarządzaniu funduszami oraz spółkami inwestycyjnymi w Polsce.

Prelekcję poprowadzili Michał Bochowicz, adwokat w zespole fuzji i przejęć oraz Banking & Finance oraz Przemysław Krzemieniecki, aplikant adwokacki w zespole rynków kapitałowych.

12.05seminarium.JPG 12.05sem.JPG

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

14.09.2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023 w kategoriach M&A, Capital markets: Equity, Capital markets: Debt. In...

Aktualności
Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

11.08.2023

Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023

Transakcja sprzedaży  100% udziałów w spółce PCB Technical Solutions Limited na rzecz spółki Sescom SA, której byliśmy doradzą w tym procesie,  jest w finale w prestiżow...

Aktualności
Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!