13 grudnia odbyło się śniadanie biznesowe z prawa autorskiego w praktyce : COPY / PASTE Jak przestrzegać prawa autorskiego w działalności marketingowej

Celem organizowanego spotkania było przybliżanie uczestnikom aktualnych problemów oraz omówienie praktycznych aspektów zastosowania prawa autorskiego.

Spotkanie zostało poświęcone omówieniu praktycznych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności marketingowej, z naciskiem na przedstawienie reguł rządzących wykorzystaniem utworów rozpowszechnionych w Internecie. Celem spotkania było także omówienie warunków standardowych licencji, na których rozpowszechniane są utwory, jak również zasad korzystania ze swobody cytowania w praktyce działań marketingowych.

Prelekcję poprowadziła Marta Grabiec, adwokat oraz Dorota Bryndal, wspólnik Kancelarii GESSEL, radca prawny.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane przez ekspertów Kancelarii. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem zaproszeń na kolejne seminaria prosimy o przesłanie maila na adres: k.ziemba@gessel.pl


zdj_wybrane.jpg