W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania doradztwem prawnym i usługami związanymi z reprezentacją przeciwko firmom brokerskim oferującym między innymi usługi zawierania transakcji na kontraktach CFD (kontrakty na różnice kursowe) oraz inne możliwości inwestowania środków z wykorzystaniem dźwigni finansowej (transakcje lewarowane), w szczególności na rynku walutowym Forex.

Strata znaczących środków pieniężnych poniesiona w związku z inwestowaniem środków na platformach brokerskich coraz częściej skłania inwestorów do poszukiwania sposobów na odzyskanie przynajmniej części utraconego kapitału, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy inwestorzy mają istotne wątpliwości co do rzetelności, czy wręcz uczciwości działań brokera obsługującego transakcję.

Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w ostatnich tygodniach, w których możemy zaobserwować gwałtowne zmiany na rynkach wywołane pandemią koronawirusa (np. gwałtowne zmiany kontraktów typu futures na ropę naftową).

Jednak wysoki stopień złożoności wykorzystywanych instrumentów finansowych oraz brak przejrzystości w relacjach z partnerem nierzadko zniechęcają traderów do podejmowania jakichkolwiek prób odzyskania pieniędzy – także w sytuacjach, w których istnieją realne szanse na odniesienie sukcesu w sporze z brokerem.

Jak wynika z doświadczenia naszego zespołu Special Cases / Risk & Support, rezygnacja z dochodzenia roszczeń bywa w takich przypadkach przedwczesna, przez co inwestorzy nierzadko sami pozbawiają się szansy na odzyskanie całości lub części utraconego kapitału. Tymczasem podjęcie aktywnych działań przeciwko brokerowi może prowadzić do odzyskania całości lub części pieniędzy w tych przypadkach, w których obsługa transakcji budzi uzasadnione wątpliwości - w szczególności z punktu widzenia zgodności działań firmy brokerskiej z treścią zawartej umowy i regulaminu, jak również z punktu widzenia treści regulacji o charakterze publicznoprawnym, którymi związany jest broker.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu z Szefem Zespołu Special Cases / Risk & Support, wspólnikiem Kancelarii GESSEL, adwokatem Piotrem Schrammem:

 

Piotr Schramm
wspólnik, adwokat
Szef Zespołu Special Cases / Risk & Support
p.schramm@gessel.pl