W dniach 7-9 października 2016 roku, w Krakowie odbyło się spotkanie międzynarodowego klubu Monterey Funds Club, Organizatorem spotkania była mec. Aldona Pietrzak, wspólnik Kancelarii GESSEL i członkini Klubu reprezentująca Polskę.

W spotkaniu uczestniczyły również: Marzena Tomecka, partner i dyrektor finansowy Krokus PE, prezentująca temat inwestycji prive equity w Polce oraz Małgorzata Kosińska, prezes Stowarzyszenia REIT Polska, która opisała działania stowarzyszenia zmierzające do popularyzacji powierniczych funduszy inwestycyjnych nieruchomości jako aktywów oferowanych inwestorom detalicznym.

Monterey Funds Club jest prywatnym klubem zrzeszającym prawników, specjalizujących się w dziedzinie prawa rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. Spotkania klubu odbywają się dwa razy do roku w krajach jego członków. Dyskusje obejmują najważniejsze problemy, z jakimi borykają się prawnicy europejscy. Szczególne miejsce w tych dyskusjach zajmuje harmonizacja prawa, implementacja dyrektyw w poszczególnych systemach prawnych oraz stosowanie regulacji z uwzględnieniem specyfiki danego systemu. Spotkania mają charakter nieformalny, sprzyjają wzajemnemu poznaniu i poszerzeniu wiedzy.