Miło nam poinformować, że ukazała się kolejna publikacja, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska z artykułem naszego wspólnika - Leszka Koziorowskiego.

Książka „Miedzy tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości”, zawiera zbór tekstów przedstawiających różne aspekty rozwoju prawa polskiego z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości. Opracowania zostały przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych na XIX Konferencji Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przez czołowych przedstawicieli nauki – pracowników i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentowane w publikacji artykuły odnoszą się m.in. do zagadnień:

  • praw podstawowych,
  • kwestii konstytucyjnych,
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • problematyki społecznej,
  • regulacji międzynarodowych.

Jedna z monografii „Sto lat polskiego kapitału” została przygotowana przez mec. Leszka Koziorowskiego oraz prof. Aleksandra Chłopeckiego i wygłoszona w panelu poświęconym rozwojowi prawa handlowego w Polsce. Autorzy tekstu z dzisiejszej perspektywy omawiają historię rozwoju rynku kapitałowego w Polsce od momentu odzyskania niepodległości. Cały ten okres został przez autorów podzielony na wyraźnie wyróżniające się okresy, tj. lata międzywojenne, okres PRL-u i odrodzenie rynku kapitałowego po 1989 roku.