Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi obowiązuje prawie 2 lata. UOKiK poinformował właśnie o zakończeniu postępowania i wydaniu w dniu 20 maja 2019 r. decyzji zobowiązującej w sprawie spółki Döhler Sp. z o.o. Prezes UOKiK, przychylił się do zaproponowanych przez Spółki warunków i nie wymierzył kary pieniężnej.

Miło nam poinformować, że doradcą Spółki w procesie negocjacji z Prezesem UOKiK warunków decyzji zobowiązującej była mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15499