Zespół Własności Intelektualnej Kancelarii GESSEL reprezentował Spółkę Gino Rossi S.A. w sporze sądowym prowadzonym przeciwko producentowi zegarków oznaczonych nazwą „gino rossi” o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenie praw do znaków towarowych i naruszenie prawa do firmy.

Kilkuletni spór dotyczył skomplikowanych zagadnień prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej, obejmujących takie kwestie jak dopuszczalność używania w prowadzonej działalności gospodarczej oznaczenia, które wykorzystywane było wcześniej przez Spółkę w charakterze jej firmy i oznaczenia dla oferowanych towarów, w sytuacji gdy późniejszy używający uzyskał zgodę kontrahenta na korzystanie z takiego oznaczenia i zarejestrował znaki towarowe zawierające to oznaczenie.

Rozstrzygnięcie sądu potwierdziło, że samo uzyskanie takiej zgody i rejestracja znaków towarowych zawierających oznaczenie, które wykorzystywane było wcześniej przez Spółkę, pozostaje bez wpływu na ocenę bezprawności działań późniejszego używającego, które prowadzą w szczególności do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. W dniu 20 stycznia 2016 roku sąd II instancji wydał wyrok utrzymujący w mocy korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie sądu I instancji.

Postępowanie prowadzone było przez Dorotę Bryndal, radcę prawnego, wspólnika Kancelarii GESSEL, prowadzącą praktykę Własności Intelektualnej Kancelarii GESSEL i Martę Grabiec, adwokat. W projekt zaangażowany był również Adam Kraszewski, radca prawny i managing associate.