ALERT: Sztuczna inteligencja pomoże Prezesowi UOKiK walczyć z niedozwolonymi klauzulami w umowach

07.10.2021 Aktualności

Już niedługo walka Prezesa UOKiK z niedozwolonymi klauzulami w umowach z konsumentami  będzie efektywniejsza – Prezes UOKiK ogłosił właśnie konkurs na zaprojektowanie narzędzia opartego o sztuczną inteligencję (AI), którego celem ma być wstępna analiza wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami, pod kątem postanowień niedozwolonych. Celem sięgnięcia przez Urząd do nowych technologii jest przyśpieszenie oraz ułatwienie sprawowania funkcji ochronnych nad prawami konsumentów oraz zmiana sposobu działania Urzędu z reaktywnego na bardziej aktywny.

Czym są klauzule niedozwolone?

Klauzule niedozwolone (abuzywne) to postanowienia umowy nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, które określają jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. W świetle prawa są one niewiążące. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy klauzule te dotyczą głównych świadczeń stron, np. ceny lub wynagrodzenia, o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. 

Jak jest?

Dotychczas Urząd podejmował działania kontrolne w skutek zgłoszeń potencjalnych naruszeń ze strony rynku. Najczęściej w wyniku zgłaszania skarg konsumentów na działania przedsiębiorców, polegające na stosowaniu niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych z konsumentami.

Jak będzie?

Wprowadzenie narzędzia opartego na sztucznej inteligencji umożliwi Urzędowi wyszukiwanie niedozwolonych klauzul umownych zarówno w umowach czy regulaminach przedłożonych Urzędowi, jak i tych zamieszczonych na stronach internetowych przedsiębiorców i sklepów internetowych.

Zgodnie z wypowiedzią Prezesa UOKiK, po odnalezieniu przez narzędzie sztucznej inteligencji klauzul niedozwolonych w materiałach zamieszczanych przez przedsiębiorców, klauzule te będą weryfikowane przez pracowników Urzędu. Nie ma wątpliwości, że narzędzie oparte o sztuczną inteligencję pozwoli na wstępną weryfikację dużo większej ilości danych niż jest to możliwe obecnie. 

 

Zapraszamy do współpracy

W związku z planowaną automatyzacją działań Urzędu w zakresie ochrony konsumentów, Kancelaria GESSEL oferuje Państwu szeroki zakres pomocy w sprawach konsumenckich, w tym pomoc w przeprowadzeniu audytu umów oraz regulaminów adresowanych do konsumentów.

 

kar 4314 removebg preview e1633595328934 147x150
partner, radca prawny

 
 
 
stu 6192 removebg preview 1 e1633595248220 150x137
 

 

 

 

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

08.05.2024

Zostaliśmy członkiem Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej!

Dołączenie do tej prestiżowej organizacji to dla nas ogromne wyróżnienie i okazja do dalszego rozwoju naszych międzynarodowych relacji biznesowych. Jesteśmy dumni, że m...

Aktualności
Zostaliśmy członkiem Niderlandzko-Polskiej Izby Handlowej!

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakc...

Aktualności
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys