TARCZA 4.0 – Senat ograniczył uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie blokowania inwestycji

22.06.2020 Aktualności

Sejm w dniu 19 czerwca 2020 r. zaakceptował wprowadzone przez Senat zmiany w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji [„Ustawa”]. Pierwotnie uchwalona przez Sejm nowelizacja Ustawy przewidywała możliwość zablokowania inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną przez podmiot [„Inwestor”], który:

  1. nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego lub– w przypadku osób fizycznych albo
  2. nie posiada lub nie posiadał od co najmniej 2 lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne.

Zgodnie z poprawką zgłoszoną przez Senat, przez państwo członkowskie rozumie się przez to państwo, które jest:

– członkiem Unii Europejskiej lub

– stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

należy do Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD).

W tej sytuacji obowiązek notyfikacji Prezesowi UOKiK inwestycji skutkującej nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa nie dotyczy podmiotów mających obywatelstwo/siedzibę na terytorium: Austrii, Australii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Chile, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecja, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Kolumbii, Korei Południowej, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Niderlandów, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii.

Obowiązek notyfikacji Prezesowi UOKiK będzie natomiast dotyczył inwestycji podmiotów m.in. z Rosji i Chin. 

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Wg NBP napływ do Polski inwestycji zagranicznych w 2018 r. wyniósł 50,4 mld PLN.

Pod koniec 2018 r. kapitał zagraniczny zainwestowany w Polsce pochodził ze 118 krajów, a w zdecydowanej większości (91,4%) z krajów UE. Kraje, które zainwestowały w Polsce kapitał o największej wartości, to Niderlandy (23,2% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (16,6%) i Francja (12,8%)[1].

W 2019 r. wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosła 50,8 mld PLN, a największe inwestycje napłynęły z Niemiec, Niderlandów oraz Hiszpanii.

 

Kontakt:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

wspólnik, radca prawny

b.kasztelan@gessel.pl

 

 

[1] https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne;

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakc...

Aktualności
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!