W dniu 8 lutego mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wspólnik, radca prawny oraz mec. Karolina Krzal, adwokat przeprowadziły warsztaty z zakresu ustawy o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, zwaną w skrócie ustawą o przewadze kontraktowej. W warsztatach wzięli udział przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskiej Izbie Mleka.

Ustawa weszła w życie 8 miesięcy temu, a jej zapisy ciągle stwarzają liczne problemy interpretacyjne. Wprawdzie UOKiK wszczął kilkanaście postępowań wyjaśniających, ale na ich wyniki – w tym także na pierwsze oficjalne interpretacje takich pojęć jak np. znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym - przyjdzie jeszcze poczekać. Niestety, przedsiębiorcy, którzy na co dzień muszą podejmować decyzje biznesowe, tego czasu nie mają. Stąd tak liczny udział przedstawicieli branży w warsztatach, które miały na celu wyjaśnienie wątpliwości, pojawiających się w związku z nową ustawą.    

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką warsztatu serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Wspólnik, radca prawny 
b.kasztelan@gessel.pl
+48 22 318 69 57