Rozpoczynamy pięć odsłon konkursu Kancelarii GESSEL w serwisie LinkedIn, w którym nagrodą jest publikacja „Prawo przedsiębiorców. Komentarz” autorstwa m.in. prawników z naszej kancelarii.

Pytanie konkursowe na dziś: czy wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców?

Odpowiedzi prosimy przesyłać tylko w wiadomości email na skrzynkę marketing@gessel.pl do jutra do końca dnia tj. 18 kwietnia. Ogłoszenie zwycięzcy 19 kwietnia na naszym profilu.

Ogłoszenie zwycięzcy 19 kwietnia na naszym profilu.

Regulamin konkursu znajdziecie pod tym linkiem.

Komentarz został napisany pod redakcją naukową Aldony Pietrzak. Autorami komentarza są: Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Michał Boryczka, Adam Kraszewski, Karolina Krzal, Magdalena Szeplik, Piotr Tracz, Paweł Kwiatkowski z Kancelarii GESSEL, a także Marek Korzeniewski, Michał Stępniak z kancelarii Moore Stephens oraz Artur Kruszewski.

Komentarz zawiera pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno sama ustawa, jak i komentarz poświęcone są prawom i obowiązkom przedsiębiorcy w kontakcie z organami państwa. Autorzy przybliżają, jak dokładnie zmieniła się sytuacja prawna przedsiębiorców pod reżimem nowej ustawy.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!