Komentarz Partnera: Adam Kraszewski, radca prawny, managing associate, Gessel, Koziorowski sp.k.

Pracodawca wybiera instytucję finansową, zawiera z nią umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, a następnie nalicza i odprowadza wpłaty za uczestników. Prawidłowe wdrożenie PPK w firmie wymaga jednak uwzględnienia wielu niuansów. Osobami zatrudnionymi są nie tylko pracownicy, lecz również niektórzy zleceniobiorcy, co wymaga przeprowadzenia weryfikacji statusu zleceniobiorcy jako studenta lub posiadania innego tytułu do ubezpieczeń. W odniesieniu do nowych osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK będą zawierane po upływie trzech miesięcy zatrudnienia, zliczanego z okresu poprzednich 12 miesięcy, co w przypadku zawierania z daną osobą kilku umów w roku będzie wymagało uważnego pilnowania terminów. Niezależnie od powyższego pracodawca musi uwzględnić wiek każdej osoby zatrudnionej, aby stwierdzić, czy staje się ona uczestnikiem PPK niejako automatycznie, czy dopiero na jej wniosek, czy wręcz nie przystępuje do PPK. W końcu jeśli pracodawca prawidłowo określi powyższe elementy i osoba zatrudniona przystąpi do PPK, to konieczne będzie naliczanie i odprowadzanie wpłat od wynagrodzenia. W tym miejscu pracodawca powinien rozważyć, czym jest wynagrodzenie. Wynagrodzeniem nie jest bowiem jedynie pensja miesięczna, ale również premia. Za wynagrodzenie mogą być uznane również świadczenia w naturze. To wszystko pokazuje, że przed wdrożeniem PPK w firmie konieczne jest bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.

Cały materiał dotyczący konferencji na temat PPK dostępny jest w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu (tekst Adama Kraszewskiego dostępny jest również na portalu www.pb.pl).