22 lipca prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez naszego Klienta Anwim S.A. (operatora sieci stacji paliw MOYA) części mienia w postaci stacji paliwowych sieci eMILA, należących do BM REFLEX sp. z o.o. sp.k.

Doradztwo Kancelarii GESSEL obejmowało przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentowanie klienta w toku postepowania przed Prezesem UOKiK. Nad pracami związanymi z projektem pracowały Bernadetę Kasztelan-Świetlik, wspólnik, radca prawny, oraz Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik, adwokat.

Anwim S.A. jest jedną ze spółek portfelowych funduszu Enterprise Investors i prowadzi sieć ponad 250 stacji paliw pod marką Moya. Stacje te oferują one pełną gamę usług od sprzedaży paliwa, przez własny koncept kawiarniano-gastronomiczny Caffe MOYA, sklep, aż po myjnie i ofertę kierowaną do klientów biznesowych.

Kancelaria GESSEL doradzała także Enterprise Investors przy inwestycji w Anwim S.A. w 2018 r. (więcej informacji: TUTAJ