Dorota Bryndal, radca prawny, wspólnik Kancelarii GESSEL, specjalizująca się w prawie własności intelektualnej będzie prelegentem konferencji „Nowelizacja Prawa Autorskiego”, organizowanej przez Cooper Conferences w dniach 3-4 lutego 2009 roku.

Tematem wystąpienia Doroty Bryndal będzie „Dozwolony użytek – z czego i w jaki sposób możemy korzystać bez zawierania umów”. Omówi ona m.in. zagadnienia zabezpieczenia interesów twórcy utworu, problematykę dozwolonego użytku osobistego i publicznego, granic wolności rozpowszechniania utworów, a także przyszłość instytucji dozwolonego użytku.

Na konferencji będą omawiane także kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z obecnego kształtu prawa autorskiego, systemu funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania, przyszłości prawa autorskiego, ochrony prawnej programów komputerowych i in.