Aldona Pietrzak i Piotr Schramm, Wspólnicy Kancelarii GESSEL, wzięli udział w charakterze prelegentów w warsztatach Odpowiedzialność Zarządu, które odbyły się w dniach 17-18 listopada 2010 roku w Warszawie.

Wystąpienie Aldony Pietrzak i Piotra Schramma zatytułowane Odpowiedzialność cywilna i karna członków organów spółki akcyjnej za szkody wyrządzone spółce akcyjnej obejmowało m.in. zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej na gruncie kodeksu spółek handlowych, odpowiedzialność członków organów spółki akcyjnej na gruncie znowelizowanej ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach a także „white-collar crimes” na gruncie kodeksu karnego.

Warsztaty przygotowała firma Informedia Polska. Patronem medialnym wydarzenia był Puls Biznesu.

Więcej szczegółów