fbpx

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że wyłoniliśmy zwycięzców III edycji konkursu stypendialnego w ramach programu ±∞Zachęta.

Celem Programu ±∞Zachęta stworzonego przez Fundację GESSEL dla Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki jest wspieranie magistrantów i doktorantów mających ciekawe idee, projekty, pomysły, które realizują w obszarze badań nad współczesną teorią i historią sztuki i kultury.

W tej edycji postanowiliśmy wręczyć 3 nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską.

Nagrodę główną w wysokości 5000 zł przyznajemy Annie Wandzel za pracę „Bo co innego możemy zrobić?” Skuteczność sztuki zaangażowanej Krzysztofa Wodiczki, Joanny Rajkowskiej i Pawła Althamera w perspektywie antropologicznej, ze względu na wysoki poziom merytoryczny i szerokie wykorzystanie materiałów dokumentacyjnych Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki oraz liczne odwołania do wystaw organizowanych w galerii, jak również za wiarę w siłę sprawczą sztuki.

Wyróżnienie w wysokości 2500 zł przyznajemy Alicji Nawracaj za pracę Wystawy grafiki brytyjskiej w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w latach 1900–1914, za wysoki poziom badań podstawowych oraz omówienie dotychczas nieopracowanych materiałów z historii Zachęty, co jest szczególnie cenne z punktu widzenia założeń programu stypendialnego ±∞Zachęta.

Nagrodę specjalną w postaci miesięcznego stażu w Kancelarii GESSEL przyznajemy Gabrieli Maniście za pracę Aspekty prawne zjawiska muzeologii cyfrowej na poziomie regulacji krajowych i europejskich.

Jednocześnie po zapoznaniu się z materiałami nadesłanymi na konkurs stypendialny postanowiono nie przyznawać stypendium doktoranckiego w tej edycji programu, stwierdzając, iż żadna z przesłanych propozycji nie wpisuje się w pełni w ramy i założenia merytoryczne programu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim startującym w konkursie i zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu. Do 30 lipca 2018 roku czekamy na zgłoszenia magistrantów, do 10 października — na zgłoszenia doktorantów. Szczegóły na: https://zacheta.art.pl/pl/o-nas/fundacja-gessel