W dniu 21 kwietnia br. w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące regulacji prawa cywilnego w zakresie Robotyki i Sztucznej Inteligencji. Tematyka wysłuchania koncentrowała się wokół tematu rozwoju robotyki i sztucznej inteligencji i związanych z tym wyzwań etycznych oraz prawnych.

Zespół Special Cases / Risk & Support kancelarii GESSEL, zarządzany przez Piotra Schramm’a, zaangażowany jest w opiniowanie dla Parlamentu Europejskiego projektów regulacji prawnych prawa cywilnego z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji. Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego, mec. Paweł Kwiatkowski, adwokat w zespole Special cases/ Risk &Support, w ślad za przygotowaną uprzednio opinią pisemną, przedstawił kwestie odpowiedzialności kontraktowej w związku z przewidywanym użyciem robotów, algorytmów i programów przy zawieraniu umów cywilnoprawnych oraz zawierania umów przy pomocy tego rodzaju udogodnień technicznych, w szczególności w wypadkach, gdy to program sam podejmuje decyzję o zawarciu umowy. Przykładem wyjściowym były umowy nabycia akcji na giełdach zawierane w ramach High-Frequency-Trading, czyli przy pomocy algorytmów, których celem jest zawarcie wielu transakcji w bardzo krótkim czasie. Po wysłuchaniach odbyła się szeroka dyskusja merytoryczna w związku z regulacjami przygotowywanymi przez Parlament Europejski w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji.