Fundacja GESSEL pomogła znaleźć wielu darczyńców na prace do kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Są to zarówno osoby prywatne jak i firmy. Tym samym zapoczątkowaliśmy myślenie o obywatelskim tworzeniu wspólnego dziedzictwa dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dzięki wsparciu naszej Fundacji do kolekcji MNW trafiło ponad 200 prac 22 artystów. Cześć z nich zdobi Galerię Sztuki XX i XXI wieku. Wspieranie kultury i edukacji kulturalnej to wielka wartość, ale i inwestycja w przyszłość.

Dlaczego warto wspierać kulturę?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską pt. „Ekonomia kultury w Europie”: „Znaczenie i użyteczność kultury rośnie. Wydatki na kulturę coraz częściej traktowane są jako inwestycje, a nie obciążenia. Bo kultura jest źródłem wartości i działań stymulujących rozwój społeczny (np. poprzez aktywności rozwijające kreatywność i umiejętności krytycznego myślenia). Sama kultura staje się kapitałem zasilającym tzw. przemysły kultury i przemysły kreatywne.”

Jak przekazać swój 1%?

W odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisz nr KRS naszej Fundacji: 0000110346

Oficjalny spis organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie: krs.ms.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi sprawozdaniami finansowymi, które zawierają informację na temat przeznaczenia środków pochodzących z 1% podatku na cele statutowe Fundacji – zakupy lub spłaty dzieł sztuki.

Jeżeli chcesz przekazać darowiznę na rzecz Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie: 89 1140 1010 0000 4673 6900 1001

www.fundacjagessel.pl