Obszary praktyk

Bezpieczeństwo informacji w ogóle, a ochrona danych osobowych w szczególności to kluczowy obszar compliance w każdej organizacji. Z roku na rok zwiększa się skala wycieków informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym także danych osobowych.

Kancelaria prawna GESSEL poprzez doradztwo prawne i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń może znacznie zmniejszyć to ryzyko. Naruszenia obowiązujących przepisów w tym zakresie, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), mogą skutkować nie tylko roszczeniami osób trzecich, ale także ingerencją organów administracji publicznej w bieżącą działalność operacyjną czy statutową oraz dotkliwymi stratami wizerunkowymi. Dane osobowe to obszar, w którym posiadamy bogate doświadczenie. Możemy zaoferować naszym Klientom nie tylko kompleksowe doradztwo prawne, ale także bezpośrednie wsparcie wdrożeń, procesów i bieżącej obsługi.

W ramach usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD) zapewniamy objęcie funkcji (IOD), kompleksowo wspierając organizację Klienta w realizacji obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

Zakres naszych usług na tym polu obejmuje ponadto:

  • bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych
  • opracowywanie, wdrożenia i zmiany wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  • przeprowadzanie sprawdzeń zgodności i audytów
  • reprezentację przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i innymi organami
  • zarządzanie incydentami i programy zapobiegania naruszeniom
  • opracowywanie umów powierzenia przetwarzania i przekazywania danych
  • przeprowadzanie indywidualnych i grupowych szkoleń dopasowanych do profilu organizacji

Ścisła współpraca z pozostałymi obszarami praktyki Kancelarii GESSEL pozwala nam odnosić się do ochrony danych osobowych z uwzględnieniem szerokiego kontekstu ich przetwarzania, także w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawami kadrowymi, przekształceniami, ochroną własności intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa. Nasze działania skupiają się na obszarze bezpieczeństwa informacji firmowych, zarządzania i analizy ryzyka oraz ochrony danych osobowych. Prawnicy Kancelarii GESSEL zapewniają najwyższe standardy świadczonej pomocy prawnej.

Skontaktuj się z nami