Obszary praktyk

Dział Life Sciences i Health Care stanowi wyspecjalizowany zespół prawników z różnych dziedzin, zapewniających wsparcie firmom farmaceutycznym, hurtowniom, aptekom i szpitalom. Ściśle współpracujemy z innymi działami: podatkowym, prawa pracy i M&A. Powyższe umożliwia zapewnienie Klientom kompleksowej obsługi zarówno w działalności bieżącej, jak i przy zdarzeniach wyjątkowych jak transakcje czy sytuacje kryzysowe.

Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne i medyczne determinowane nowymi regulacjami sprawia, że bez odpowiedniej znajomości przepisów trudno jest prowadzić przedsiębiorstwo branżowe. Zespół Kancelarii GESSEL posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego. Kancelaria prawna świadczy usługi doradztwa prawnego, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, reprezentacji przed odpowiednimi urzędami oraz udzielania bieżących porad prawnych.
W zakres działań działu wchodzą w szczególności:

Obsługa podmiotów działających na rynku leków:

 • pozwolenia na obrót hurtowy, prowadzenie aptek, dopuszczenie produktów do obrotu;
 • pharmacovigilance;
 • reklama i działania wspierające sprzedaż;
 • umowy dystrybucyjne i problematyka importu równoległego;
 • refundacja;
 • badania kliniczne;
 • ochrona własności intelektualnej i przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach spornych i w relacjach z urzędami (MZ, GIF, URPL, AOTMiT).

Obsługa podmiotów leczniczych:

 • bieżące doradztwo prawne w działalności leczniczej;
 • relacje z podmiotem tworzącym i Radą Społeczną;
 • audyt dokumentacji medycznej;
 • kontraktowanie i subkontraktowanie;
 • zamówienia publiczne;
 • czynności w postępowaniach przed organami kontroli;
 • reprezentowanie w postępowaniach spornych z NFZ;
 • prawa pacjenta i roszczenia pacjentów na wszystkich etapach postępowania.

Zespół kierowany jest przez Adama Kraszewskiego, partnera Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami