Obszary praktyk

Kancelaria GESSEL specjalizuje się w zagadnieniach uprawnień i roszczeń wynikających z prawa pracy. Nasi specjaliści zapewniają porady prawne dla pracowników i pracodawców – dla osób fizycznych oraz osobom prawnym.

Prawo pracy to podstawowa regulacja ustalająca zasady określania obowiązków i egzekwowania odpowiedzialności zarówno firmy, jak i pracowników. Szczegółowe zapisy wyrażone w indywidualnych umowach o pracę muszą być zgodne z jej duchem, a wypełnianie treści umów jest obowiązkiem obu stron. Kancelaria GESSEL od lat specjalizuje się w zagadnieniach prawnych w obszarze relacji na linii pracodawca – pracownik. Dobrze przygotowane, wieloaspektowe i motywujące umowy o pracę są podstawą owocnego funkcjonowania firm oraz satysfakcji szefów i ich podwładnych.

Kontrakty menedżerskie i układy zbiorowe

Zajmujemy się przygotowaniem ogólnych wzorów umów dla firm oraz indywidualnych kontraktów menedżerskich wraz z zapisami o zakazie konkurencji. Reprezentujemy Klientów w sporach, negocjacjach i mediacjach. Przygotowujemy podwaliny pod twórczą i satysfakcjonującą współpracę wewnątrz firm, ograniczamy ryzyko powstania sporów. Pomagamy także rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Nasi prawnicy wspierają Klientów funkcjonujących w obrębie polskiego prawa pracy, ale są także specjalistami w zakresie międzynarodowych regulacji prawa pracy – swobodnie funkcjonujemy zwłaszcza w obszarze prawa niemieckiego.

Pomagamy w:

  • bieżącej obsłudze prawnej firm w zakresie prawa pracy;
  • prawidłowym nawiązywaniu, rozwiązywaniu oraz zmianie stosunku pracy;
  • negocjacjach układów zbiorowych i współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi;
  • przygotowaniu kontraktów menedżerskich – nowoczesnego instrumentu zarządzania przedsiębiorstwami;
  • stosowaniu zapisów o zakazie konkurencji w umowach o pracę;
  • rozwiązywaniu sporów dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy.

Problematyką prawa pracy w Kancelarii GESSEL zajmują się m.in. Adam Kraszewski, partner, radca prawny i Agnieszka Nowacka, starszy prawnik, radca prawny.

Skontaktuj się z nami