Obszary praktyk

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prawa sportowego. Naszymi klientami są kluby, związki sportowe oraz zawodnicy. Występujemy jako pełnomocnicy i doradcy w negocjacjach kontraktów związanych z imprezami sportowymi oraz mediami.

Oferujemy pomoc w:

  • tworzeniu statutów i regulaminów klubów sportowych i ich związków
  • transakcjach dotyczących umów sponsorskich, managerskich oraz praw transmisyjnych
  • zapewnieniu ochrony wizerunków sportowców i dobrego imienia stowarzyszeń sportowych i zawodników
  • szkoleniu zawodników w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz ich działalności gospodarczej

Zajmujemy się tematyką statusu polskich instruktorów i trenerów za granicą.

Działem prawa sportowego kieruje Aldona Pietrzak, partner, przy wsparciu Ludwika Żukowskiego, of counsel, Macieja Boryczki, managing associate, Michała Boryczki, managing associate Marty Grabiecmanaging associate oraz Marcina Maciejaka, starszego prawnika. 

Skontaktuj się z nami