Obszary praktyk

Oferujemy doradztwo prawne w dziedzinach związanych z własnością intelektualną, takich jak:

  • prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych;
  • prawo autorskie;
  • ochrona baz danych;
  • prawo konkurencji;
  • prawo dotyczące technologii informatycznych (IT);
  • media, prasa, Internet;
  • projekty umów zawieranych przez Internet oraz umów związanych z udzielaniem licencji i transferu technologii;
  • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych;
  • audyty prawne dotyczące praw własności przemysłowej na zlecenie inwestora lub sprzedającego.

Problematyką prawa pracy w Kancelarii GESSEL zajmują się m.in. Adam Kraszewski, partner, radca prawny oraz Marta Grabiec, managing associate, radca prawny.

Skontaktuj się z nami