Obszary praktyk

Tę usługę kierujemy do Klienta prywatnego (osoby fizycznej), oferując mu kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sferach jego życia – prywatnego, rodzinnego i zawodowego.

Usługa jest przede wszystkim adresowana do osób o ustabilizowanej sytuacji finansowej – menedżerów średniego i wysokiego szczebla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, właścicieli gruntów i nieruchomości, wysokich urzędników administracji państwowej, artystów i innych osób publicznych. Na wysokie zainteresowanie ofertą private lawyer właśnie tych grup Klientów wskazują też doświadczenia innych krajów.

Ze względu na coraz bardziej złożone sprawy osobiste i społeczne oraz finansowo-podatkowe, a także na zawrotne tempo życia – przy jednoczesnych próbach dążenia do życiowej równowagi – potrzebni stają się profesjonalni doradcy, którzy pomogą załatwić wszystkie te sprawy.

Klient ma możliwość zbudowania długoterminowej relacji opartej na zaufaniu i powierzenia swoich różnych spraw jednemu, doświadczonemu doradcy prawnemu o wysokich umiejętnościach analitycznych, szerokiej wiedzy prawnej, doskonałym warsztacie technicznym i umiejętnościach interpersonalnych.

Zakres: prywatność i wizerunek, sprawy rodzinne, spory, zatrudnienie, podatki, spadki, nieruchomości, dokumenty, fundacje i stowarzyszenia, giełda.

Obszary praktyki:

 • Prywatność i wizerunek

Ochrona prywatności i zarządzanie reputacją, które wraz z rozwojem mediów i internetu są szczególnie narażone na naruszenia.

 • Sprawy rodzinne

Reprezentowanie Klientów w zakresie spraw rodzinnych, w tym np. separacja, rozwód, opieka nad dzieckiem, małżeńskie umowy majątkowe.

 • Spory

Poprowadzenie sporów sądowych w ramach prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, w tym w sprawach wykroczeń; prowadzenie mediacji w kontekście sporów rodzinnych, np. o podział majątku.

 • Sukcesja

Zarządzanie i planowanie sukcesji, w tym w firmach rodzinnych wielopokoleniowych.

 • Zatrudnienie

Kontrakty menedżerskie, wsparcie dla osób z top managementu w zakresie umów o pracę, porozumień w sprawie wynagrodzeń lub odpraw, planów opcji na akcje lub przy wykupach menedżerskich w transakcjach MBO/MBI.

 • Podatki

Planowanie i doradztwo podatkowe, spory z organami podatkowymi, podatkowe optymalizacje, składanie deklaracji podatkowych.

 • Spadki

Zarządzanie masą spadkową z wykorzystaniem możliwości prawnych oferowanych przez nowelizację prawa cywilnego w części dotyczącej spadków.

 • Nieruchomości

Pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu transakcji zakupu/ sprzedaży lub przekształcenia we własność.

 • Dokumenty

Sporządzanie pełnomocnictw, upoważnień lub innych dokumentów prawnych.

 • Fundacje i stowarzyszenia

Doradztwo przy zakładaniu fundacji i stowarzyszeń przez osoby fizyczne i wsparcie w toku ich działania.

 • Giełda

Doradztwo prawne dotyczące instrumentów rynku kapitałowego oraz obowiązków informacyjnych.

Prawnik obsługujący Klientów prywatnych zazwyczaj prowadzi wiele spraw. Pięcioosobowy zespół bezpośrednio dedykowany praktyce private lawyer korzysta dodatkowo z szerokiego wsparcia eksperckiego, w tym specjalistów prawa podatkowego, prawa pracy, własności intelektualnej, procesów sądowych i arbitrażu. Istniejąca od ponad 20 lat na rynku Kancelaria Prawna GESSEL nawiązała trwałe relacje biznesowe i współpracuje z wieloma zawodowymi doradcami z różnych dziedzin, w tym z doradcami finansowymi i inwestycyjnymi.

Działem kieruje Piotr Schramm, adwokat i partner Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami