O kancelarii

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa (BPCC)

Polsko-Brytyjska Izba Handlowa od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej – aktywnie kojarzy potencjalnych partnerów biznesowych i promuje najlepsze praktyki. Firmy zrzeszone w BPCC reprezentują ok. 25% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Polsko-Austriacka Inicjatywa Współpracy Gospodarczej (PAIWG) 

Od 2016 roku Kancelaria GESSEL należy do PAIWG – organizacji, zrzeszającej firmy z różnych branż, zainteresowane polsko-austriacką współpracą gospodarczą, a także specjalistów z dziedziny handlu zagranicznego, ekonomii, marketingu i prawa. Celem głównym organizacji jest stworzenie wspólnej platformy dla ekspansywnych działań polskich i austriackich firm, która pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału rynkowego obydwu krajów. 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza 

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 180 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce. Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. Kancelaria GESSEL jest członkiem Izby od 2016 roku.

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

SPCC to stowarzyszenie ludzi biznesu stworzone przez i dla przedsiębiorców związanych ze Skandynawią. W chwili obecnej SPCC zrzesza ponad 400 członków, dzięki czemu należy do grona największych izb bilateralnych działających w Polsce. Kancelaria GESSEL znajduje się w gronie członków Izby od 2016 roku.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie. AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich (w tym również Kancelarii GESSEL) i od ponad dwudziestu pięciu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. 

Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza (PLIG)

Kancelaria GESSEL jest w gronie członków założycieli Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej. Izba powstała w 2018 roku. Jednym z jej głównych celów jest wspieranie współpracy bilateralnej pomiędzy firmami z obu państw. 

International Chamber of Commerce (ICC)

W 2010 roku Kancelaria GESSEL została członkiem wspierającym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce – ICC), a dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner Kancelarii, członkiem zwyczajnym ICC Polska. Powstała w 1919 roku Międzynarodowa Izba Handlowa jest pozarządową organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i izby przemysłowo-handlowe z ponad 130 krajów. Posiada status konsultacyjny najwyższej rangi przy ONZ i jest preferowanym partnerem międzynarodowych i regionalnych organizacji biznesowych. ICC opracowuje jednolite przepisy międzynarodowe dla przedsiębiorców. Działa przy niej również największy międzynarodowy Sąd Arbitrażowy poświęcony sprawom gospodarczym.

Partnerstwo

IR Global 

Największy obecnie międzynarodowy alians, zrzeszający ok. 900 firm zajmujących się doradztwem prawnym, księgowym, podatkowym i finansowym w ponad 150 jurysdykcjach – praktycznie na całym świecie. W ramach IR Global działa 10 komitetów sterujących, zajmujących się najlepszymi praktykami i standardami w zakresie rachunkowości, handlu, rozstrzygania sporów, zatrudnienia, niewypłacalności, własności intelektualnej, klientów indywidualnych, fuzji i przejęć, nieruchomości i spraw podatkowych. 
W 2019 roku Marcin Macieszczak otrzymał rekomendację w kategorii Private Equity & Venture Capital.

Lawyers Associated Worldwide (LAW)

Od dnia 18 marca 2015 r. Kancelaria GESSEL jako jedyna polska kancelaria dołączyła do grona członków LAW, prestiżowego aliansu o globalnym zasięgu, zrzeszającego ok. 100 niezależnych kancelarii prawniczych działających w ponad 50 krajach. Dzięki członkostwu w Lawyers Associated Worldwide, niezależne kancelarie tworzą wyjątkowo skuteczny ponadnarodowy alians dostawców usług prawnych na rynku międzynarodowym.

Partnerstwo

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

Wspieramy i doradzamy na płaszczyźnie prawa Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (Polish Private Equity Association), zrzeszającemu fundusze private equity i venture capital aktywne w Polsce. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner w Kancelarii GESSEL, jest przewodniczącą komisji rewizyjnej PSIK.

International Advisory Experts

International Advisory Experts to globalny sojusz uznanych i doświadczonych firm prawniczych, finansowych i konsultingowych, których celem jest dostarczanie klientom specjalistycznych rozwiązań dla ich międzynarodowych wymagań biznesowych. Grupa ma obecnie ekspertów z ponad 140 jurysdykcji, do ich grona należy Aldona Pietrzak, wspólnik Kancelarii GESSEL.

The Women’s Law Network

Aldona Pietrzak, wspólnik Kancelarii GESSEL, jest członkiem Women’s Law Network, organizacji, która została ustanowiona w celu zwiększenia szans kobiet w dziedzinach związanych z prawem poprzez budowanie wartościowych relacji między profesjonalistami.

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

Aldona Pietrzak, wspólnik Kancelarii GESSEL, jest członkiem Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, które powstało w 2008 roku z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesowe, akademickie oraz eksperckie. Obecnie jest największą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych w Polsce.

Partnerstwo

Monterey Funds Club 

Aldona Pietrzak, wspólnik w Kancelarii GESSEL, reprezentuje Polskę we współpracy z istniejącym od 2002 roku Monterey Funds Club, który zrzesza prawników-specjalistów z 14 jurysdykcji europejskich, działających na rynku funduszy inwestycyjnych i świadczących usługi instytucjom finansowym. Członkowie Monterey Funds Club spotykają się 2 razy do roku, by przedyskutować i ocenić najważniejsze sprawy i wydarzenia.

Partnerstwo

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kancelaria jest partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, największej organizacji inwestorskiej w Polsce, które od 2001 roku jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. SII podejmuje szereg działań mających na celu pomoc inwestorom indywidualnym poprzez sporządzanie analiz i raportów oraz organizowanie szkoleń i konferencji. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Leszek Koziorowski, wspólnik.

Partnerstwo

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

GESSEL współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, które od 1993 roku oferuje pomoc i konsultacje dla notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i alternatywnym rynku New Connect spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku i relacji inwestorskich. SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Współpracą ze strony Kancelarii zajmuje się Leszek Koziorowski, wspólnik.

Sąd Arbitrażowy Lewiatan

Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner Kancelarii GESSEL, jest Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan (do kwietnia 2017 roku pełniła funkcję Prezesa tego Sądu).

Partnerstwo

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Wspieramy merytorycznie Stowarzyszenie Kongres Kobiet, w którego radzie programowej zasiada dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, senior partner Kancelarii GESSEL. Najważniejsze postulaty Kongresu to wprowadzenie parytetu na listach wyborczych i ustanowienie niezależnej instytucji Rzeczniczki ds. Kobiet i Równości.