Paweł Kwiatkowski: postępowania karne i karno-skarbowe

  • Reprezentacja spółki giełdowej w zakończonym prawomocnym skazaniem postępowaniu, prowadzonym w oparciu o subsydiarny akt oskarżenia, skierowany przeciwko byłemu członkowi zarządu, obejmujący zarzuty działania na szkodę spółki oraz przywłaszczenia w warunkach czynu ciągłego;
  • Reprezentacja członka organu spółki giełdowej w postępowaniu karnym obejmującym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i łapownictwa;
  • Reprezentacja członka organu banku w postępowaniu karnym obejmującym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działania na szkodę spółki;
  • Reprezentacja wspólników spółki w postępowaniu karno-skarbowym obejmującym zarzuty narażenia podatku na uszczuplenie oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT;
  • Reprezentacja prezesa zarządu spółki w sprawie obejmującej zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT;