Paweł Kwiatkowski: spory budowlane

  • Reprezentacja generalnego wykonawcy przed sądem powszechnym w sporze z inwestorem na tle budowy hotelu/centrum konferencyjnego;
  • Reprezentacja spółki świadczącej usługi z zakresu geodezji w sporze z generalnym wykonawcą przed sądem powszechnym, na tle obsługi geodezyjnej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej;
  • Reprezentacja wykonawcy, uczestnika konsorcjum, w postępowaniu arbitrażowym w sporze z inwestorem dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacyjnej;
  • Reprezentacja wykonawców i inwestorów na etapie postępowań przed Sądem Najwyższym w sprawach ze skargi kasacyjnej;