Paweł Kwiatkowski: spory dot. fuzji i przejęć

  • Reprezentacja przed sądami i doradztwo w sporach, powstałych na tle transakcji nabycia spółek, w tym spółek holdingowych, z branży medycznej;
  • Reprezentacja i doradztwo w sporach na tle nabycia spółek – producentów na różnych rynkach, w tym: szkła, papieru i żywności;
  • Reprezentacja przed sądem w sporze spółki z branży lotniczej z jednym z założycieli i byłym wspólnikiem spółki;
  • Reprezentacja przed sądem i doradztwo w sporach wynikłych z transakcji dotyczącej spółki z branży odpadowej;