logo cp 1 - Cambridge PYTHON

Kancelaria GESSEL wspierała Projekt Cambridge PYTHON – inkubator przedsiębiorczości akademickiej – od strony obsługi prawnej projektów biznesowych/inwestycji. Projekt miał za zadanie inicjujować dialog i współpracę pomiędzy polskim środowiskiem naukowym, głównie w dziedzinach hi-tech oraz Informatyki i Telekomunikacji, a biznesem, poprzez wspieranie kreatywności i innowacyjności w środowiskach akademickich oraz propagowanie najlepszych praktyk stymulowania przedsiębiorczości. Inspiracją projektu były doświadczenia Uniwersytetu w Cambridge oraz skupionej wokół niego „Doliny Krzemowej”. To właśnie tam patrzy się na naukę i biznes jako na dwa dopełniające się elementy – nauka inspiruje biznes, a biznes poprzez komercjalizację odkryć nauki przyczynia się do rozwoju gospodarczego. W ramach projektu zorganizowany był konkurs „Wiesz, Wymyśl, Wygraj”, a wyróżniające się projekty otrzymały wsparcie merytoryczne i finansowe potencjalnych inwestorów, zwłaszcza tzw. kapitału wysokiego ryzyka (venture capital).