Kancelaria GESSEL współpracowała z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy organizacji konferencji „Arbitraż sportowy 2012”, gdzie dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz była moderatorem dyskusji panelowej poświęconej międzynarodowemu arbitrażowi sportowemu.

W ramach tej współpracy Kancelaria GESSEL wspierała również IV Warszawski Turniej Arbitrażowy z udziałem drużyn reprezentujących polskie i zagraniczne uniwersytety. Kancelaria była też patronem drużyny Uniwersytetu Warszawskiego w finalnych rozgrywkach, tj. w prestiżowym, międzynarodowym konkursie arbitrażowym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition.