po drugie 300x167 - Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacyjnych, młodzieży w kryzysie bezdomności, samotnym matkom i ofiarom przemocy.

Świadczenie usług doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego na rzecz podopiecznych Fundacji trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Prawnicy GESSEL prowadzą zarówno sprawy cywilne (wiążące się często z zadłużeniem podopiecznych Fundacji wynikającym z ich niefrasobliwości, niewiedzy i braku wsparcia dorosłych), z zakresu prawa rodzinnego (w tym sprawy rozwodowe oraz o opiekę i o kontakty z małoletnimi dziećmi) czy też udzielają wsparcia w sprawach karnych.