karta 300x99 - Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszechnianie wiedzy o niej.

Kancelaria GESSEL opracowuje regulaminy konkursów, przygotowuje memoranda dot. znaków towarowych konkursów, wspiera prawnie powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej.