Pomagaliśmy przy założeniu – oraz wspieramy w codziennych działaniach – Polską Koalicję Organizacji Pacjentów Onkologicznych, utworzoną w lutym 2009 roku, przez cztery stowarzyszenia: Federację Stowarzyszeń „Amazonki”, Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO. Od września 2009 roku Koalicja jest członkiem European Cancer Patient Coalition.

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych, kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej, reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi oraz wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.