Od października 2010 roku Kancelaria GESSEL współpracuje z PKPP Lewiatan przy opiniowaniu i pracach nad projektami legislacyjnymi. W 2011 roku Kancelaria opiniowała projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Wspólnikiem odpowiedzialnym za koordynację tego projektu ze strony Kancelarii był Leszek Koziorowski, wspólnik Kancelarii GESSEL