Kancelaria GESSEL doradzała Polskiemu Stowarzyszeniu Przewodników Wysokogórskich w zakresie prac nad nowelizacją polskiego prawa turystycznego. Celem prac było dostosowanie regulacji prawnych dotyczących pracy przewodników wysokogórskich do norm obowiązujących w większości państw Unii Europejskiej, zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Międzynarodową Unię Związków Przewodników Górskich IVBV/UIAGM/IFMGA. Postulaty PSPW, zgłaszane Ministerstwu Sportu i Turystyki w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zmierzają do umożliwienia wykonywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uprawnień przewodników wysokogórskich przyznanych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Unii Związków Przewodników Górskich IVBV/UIAGM/IFMGA i na analogicznych zasadach jak w innych górskich krajach Unii Europejskiej oraz czołowych wysokogórskich krajach świata.