logo sii 1 - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kancelaria świadczy w wybranych sprawach pomoc prawną z zakresu oceny bieżącej działalności spółek publicznych (prawidłowość realizacji obowiązków informacyjnych, corporate governance czy zagadnienia związane z obsługą posiedzeń organów spółek) oraz udziela porad związanych z inwestycjami na giełdzie członkom istniejącego na rynku polskim od 1999 roku Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, które od 2001 roku jest członkiem europejskiej organizacji inwestorskiej Euroshareholders. SII zrzesza blisko 6.000 członków, zapewniając im pomoc prawną i analityczną, poprzez sporządzanie analiz i raportów dotyczących spółek giełdowych, debiutantów, surowców, makroekonomii oraz analiz polskich i światowych indeksów giełdowych. Stowarzyszenie organizuje także liczne szkolenia i konferencje mające na celu doprowadzenie do zwiększenia efektywności inwestycyjnej firm oraz reprezentuje w wybranych sprawach inwestorów podczas walnych zgromadzeń spółek giełdowych.