Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz od zawsze wspiera młodych adeptów prawa, dzieląc się swoim doświadczeniem m.in. jako zewnętrzny ekspert przy konkursach arbitrażowych. Jako Prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan zainicjowała ona pierwszy polski konkurs arbitrażowy typu moot court, organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP), adresowany do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski. Uczestnicy konkursu mogli wcielić się w role pełnomocników procesowych stron, opracowywać strategie prowadzenia sprawy, przygotowywać pisma procesowe oraz reprezentować strony podczas symulowanych rozpraw.