Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Uniwersytetu Warszawskiego

25.09.2017 Pro Bono

Kancelaria GESSEL współpracowała z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy organizacji konferencji „Arbitraż sportowy 2012”, gdzie dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz była moderatorem dyskusji panelowej poświęconej międzynarodowemu arbitrażowi sportowemu.

W ramach tej współpracy Kancelaria GESSEL wspierała również IV Warszawski Turniej Arbitrażowy z udziałem drużyn reprezentujących polskie i zagraniczne uniwersytety. Kancelaria była też patronem drużyny Uniwersytetu Warszawskiego w finalnych rozgrywkach, tj. w prestiżowym, międzynarodowym konkursie arbitrażowym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy