Fundacja Krystiany Robb-Narbutt

25.09.2017 Pro Bono

Kancelaria GESSEL brała udział w powołaniu Fundacji im. Krystiany Robb-Narbutt, odpowiadając na zaproszenie środowiska artystów polskich, które w 2007 roku postanowiło uczcić pamięć znanej i lubianej artystki. Fundacja działa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Stawia sobie za cel popularyzowanie dorobku polskich twórców, wspieranie twórczości artystycznej, promocję twórców, upowszechnianie kontaktu ze sztuką i promowanie sztuki współczesnej. Od 2008 roku. Fundacja przyznaje nagrodę im. Krystiany Robb-Narbutt niezależnym twórcom. W skład jury wchodzą m.in. Agnieszka Morawińska, Dorota Jarecka, Jarosław Kozakiewicz, Paweł Susid. Laureatami nagrody imienia artystki byli m.in. Zygmunt Piotrowski (2008) oraz Jerzy Kosałka (2009).

Krystiana Robb-Narbutt (1945-2006) – artystka, rysowniczka, poetka. Jej kompozycje o często symbolicznym znaczeniu, utrzymane są w tonacji delikatnych, przymglonych barw. Artystka pracowała również z tkaniną oraz jest autorką kilku tomików poezji. W roku 2003 galeria „Zachęta” poświęciła artystce dużą, monograficzną wystawę, która nosiła tytuł „Nostalgia jest gdzie indziej. Rysunki i przedmioty”.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy