Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku

25.09.2017 Pro Bono

Po doświadczeniach współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Kancelaria GESSEL postanowiła wesprzeć kolejną instytucję kultury. Od lipca 2009 roku nieodpłatnie doradzamy w zakresie prawa autorskiego, pracy, budowlanego i nieruchomości Fundacji Wyspa Progress, która w 2004 roku założyła w Gdańsku Instytut Sztuki Wyspa.

Instytut Sztuki Wyspa wykracza poza tradycyjne rozumienie pojęcia galerii i muzeum gromadzącego własną kolekcję z rozbudowanym programem wystaw czasowych, projekcji, warsztatów i wykładów. Jego zadaniem jest nie tylko prezentowanie najciekawszych zjawisk kultury współczesnej, ale także konstruowanie jej zaplecza intelektualnego i dokumentującego ją programu badawczego. Jest to więc interdyscyplinarna placówka wystawiennicza, badawcza i edukacyjna, zaplecze której stanowi kolekcja, biblioteka/czytelnia, wydawnictwo oraz archiwum sztuki współczesnej WYSPA-base.

Instytut ulokowany jest na dawnych terenach Stoczni Gdańskiej, gdzie planuje się powstanie nowej dzielnicy – Młodego Miasta. Jest to niezwykły projekt artystyczno-społeczny, przy pracy nad którym Instytut otwarty jest na możliwość prowadzenia mediacji, mających na celu zintegrowanie przyszłego nowego centrum miasta z jego częścią historyczną.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy