Kongres Kobiet

30.09.2017 Pro Bono

logo kk

Kancelaria GESSEL prowadzi stałe doradztwo prawne na rzecz Stowarzyszenia Kongresu Kobiet. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz zasiada w Radzie Programowej Kongresu Kobiet oraz we władzach Stowarzyszenia, jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Kongres Kobiet powstał jako inicjatywa społeczna łącząca kobiety z różnych środowisk, o często przeciwstawnych poglądach. Miał na celu podsumowanie wkładu kobiet w proces transformacji w Polsce, wskazanie ich najważniejszych osiągnięć oraz sformułowanie postulatów, których realizacja może przyczynić się do większej obecności kobiet w sferze publicznej. Kongres odbył się w dniach 20-21 czerwca 2009 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.

Senior Partner i Założycielka Kancelarii GESSEL – dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz zorganizowała i poprowadziła w ramach Kongresu panel dyskusyjny poświęcony roli kobiet w rozwijaniu systemu prawnego w Polsce pt. „Jak kobiety sprawiedliwość zdobywały. Kobiety w zawodach prawniczych po ’89 roku”. Była to pierwsza tak przekrojowo podjęta próba spojrzenia i podsumowania działalności kobiet w zawodach prawniczych oraz ich udziału w tworzeniu systemu prawnego na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Dyskusja dotyczyła procesu zdobywania pozycji kobiet w poszczególnych grupach zawodowych – takich jak sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, in-house lawyers, prokuratorzy, notariusze oraz profesorowie akademiccy – obecności kobiet we władzach korporacji prawniczych i sądownictwie – także polubownym – oraz sformułowania postulatów na przyszłość.

Postulaty zebrane podczas Kongresu zaowocowały inicjatywą legislacyjną dotyczącą wprowadzenia do ordynacji wyborczej systemu parytetowego obowiązującego na listach wyborczych w tych wyborach, w których jest to możliwe oraz ustanowienie niezależnej instytucji Rzeczniczki ds. Kobiet i Równości. Kancelaria GESSEL brała udział w opiniowaniu projektu ustawy tzw. kwotowej.

Kancelaria wspierała również organizację III edycji Kongresu Kobiet Polskich, społecznej akcji, która odbyła się w dniach 17-18 września 2011 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki i miała na celu dyskusję nad sytuacją kobiet, która stanowi połowę społeczeństwa w Polsce.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy