Ośrodek Karta

03.07.2020 Pro Bono

karta 300x99

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej oraz upowszechnianie wiedzy o niej.

Kancelaria GESSEL opracowuje regulaminy konkursów, przygotowuje memoranda dot. znaków towarowych konkursów, wspiera prawnie powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”

17.08.2018

Campus Residency w Google Campus Warsaw

Michał Bochowicz został doradcą w drugiej edycji programu Campus Residency Program w Google Campus Warsaw. Campus Residency to 6-miesięczny program dla globalnie myśl...

Campus Residency w Google Campus Warsaw
Wszystkie wpisy