Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

30.09.2017 Pro Bono

Od października 2010 roku Kancelaria GESSEL współpracuje z PKPP Lewiatan przy opiniowaniu i pracach nad projektami legislacyjnymi. W 2011 roku Kancelaria opiniowała projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Wspólnikiem odpowiedzialnym za koordynację tego projektu ze strony Kancelarii był Leszek Koziorowski, wspólnik Kancelarii GESSEL

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy