Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

30.09.2017 Pro Bono

psik

 

Wspieramy i doradzamy prawnie Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK), zrzeszającemu inwestorów instytucjonalnych inwestujących w przedsięwzięcia na terenie całej Polski, które zostało powołane dla wspierania inwestycji i rozwoju sektora private equity/venture w Polsce oraz reprezentacji jego interesów. Nasza pomoc dotyczy działalności statutowej stowarzyszenia oraz rozwoju rynków kapitałowych w Polsce. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Senior Partner, jest przewodniczącą Komisji rewizyjnej PSIK, a prawnicy naszej kancelarii doradzają w zakresie prawa spółek w bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy