Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich

30.09.2017 Pro Bono

logo pspw

Kancelaria GESSEL doradzała Polskiemu Stowarzyszeniu Przewodników Wysokogórskich w zakresie prac nad nowelizacją polskiego prawa turystycznego. Celem prac było dostosowanie regulacji prawnych dotyczących pracy przewodników wysokogórskich do norm obowiązujących w większości państw Unii Europejskiej, zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Międzynarodową Unię Związków Przewodników Górskich IVBV/UIAGM/IFMGA. Postulaty PSPW, zgłaszane Ministerstwu Sportu i Turystyki w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, zmierzają do umożliwienia wykonywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uprawnień przewodników wysokogórskich przyznanych zgodnie z wymogami Międzynarodowej Unii Związków Przewodników Górskich IVBV/UIAGM/IFMGA i na analogicznych zasadach jak w innych górskich krajach Unii Europejskiej oraz czołowych wysokogórskich krajach świata.

Mogą Cię zainteresować

03.07.2020

Ośrodek Karta

To niezależna organizacja pozarządowa, największe w Polsce archiwum społeczne, stawiające sobie za cel dokumentowanie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo...

Ośrodek Karta

03.07.2020

Fundacja „Po Drugie”

Fundacja oferująca pomoc prawną, psychologiczną oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych  młodzieży dysfunkcyjnej, wychodzącej z domów dziecka i placówek resocjalizacy...

Fundacja „Po Drugie”
Wszystkie wpisy