Projekty unijne

Projekt Unijny

Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski spółka komandytowa) realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Zamierzonym efektem pomocy jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.
Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 120.020,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 120.020,16 PLN