1 marca 2019 r. przynosi znaczące zmiany w k.s.h.

01.03.2019 Publikacje

Autor: Piotr Tracz

Z dniem 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która m.in. dokonała nowelizacji niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”). Poniżej przedstawiamy trzy wybrane, w naszej ocenie istotne i interesujące dla przedsiębiorców, zmiany prawne:

1. Nowe zasady składania rezygnacji przez Członka Zarządu

Szczególnie doniosłą prawnie zmiana dotyczy materii, o której informowaliśmy już wcześniej (https://gessel.pl/strefa-korporacyjna/ostatni-czlonek-zarzadu-nie-bedzie-mogl-latwo-uwolnic-sie-od-pelnionej-funkcji/) Choć wzbudziła ona poważne kontrowersje wśród komentatorów, ustawodawca konsekwentnie zrealizował swoje pierwotne założenie i już od dziś obowiązują nowe zasady rezygnacji członków zarządu z pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych.

Wedle nowego brzmienia art. w 202 k.s.h oraz 369 k.s.h, w przypadkach gdy w efekcie rezygnacji członka zarządu spółki miałoby dojść do pozostawienia spółki faktycznie bez funkcjonującego zarządu, „ostatni” członek zarządu spółki z o.o. składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały w sprawie powołania zarządu. W spółce akcyjnej – członek zarządu składa rezygnację na ręce rady nadzorczej.

Jeżeli żaden mandat nie jest obsadzony w radzie nadzorczej spółki akcyjnej, rezygnacja jest składana akcjonariuszom, przy czym również zwołuje się jednocześnie zgromadzenie w celu powzięcia uchwały w sprawie powołania rady nadzorczej. To w jej gestii będzie powołanie nowego zarządu. W treści zaproszenia lub ogłoszenia dotyczącego zwołania zgromadzenia konieczne będzie zawarcie oświadczenia o rezygnacji członka zarządu.

Taka sytuacja może mieć miejsce właśnie w przypadku jednoosobowego zarządu, złożenia rezygnacji przez ostatniego członka zarządu wieloosobowego albo jednoczesnego złożenia rezygnacji przez wszystkich członków zarządu wieloosobowego.

Nowelizacja zakłada, że rezygnacja złożona przez ostatniego członka zarządu odniesie skutek dopiero w dzień po zgromadzeniu wspólników, bądź walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w zależności od formy prawnej spółki. W praktyce od 1 marca pomimo prawidłowego złożenia 

rezygnacji, członek zarządu w okresie od dnia zwołania (ogłoszenia o) zgromadzeniu, do dnia członek zarządu będzie związany ze spółką swoistym okresem wypowiedzenia.

2. Do księgi protokołu zgromadzenia wspólników wystarczy dołączyć kopię pełnomocnictwa

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w treści art. 243 § 3 k.s.h., pełnomocnicy wciąż będą musieli legitymować się na zgromadzeniu wspólników oryginałem pełnomocnictwem, jednak na potrzeby księgi protokołów zgromadzeń wspólników wystarczy, że złożą jedynie kopię, nie zaś jak miało miejsce dotychczas – oryginalny dokument podpisany przez mocodawcę.

Opisana, niewielka, zmiana znacznie usprawni bieżące funkcjonowanie pełnomocników i ich mocodawców – ci pierwsi nie będą już zmuszeni do pozyskiwania kolejnych pełnomocnictw o tej samej treści, ci drudzy zaś będą wiedzieli, że jednorazowo prawidłowo ustanowiony pełnomocnik będzie mógł ich reprezentować na kolejnych zgromadzeniach wspólników bez  jakichkolwiek dodatkowych formalności.

3. Uchwały walnego zgromadzenia wspólników głosowane obiegowo

Zmianą dotknięty został ustawowo dopuszczalny zakres przedmiotowy uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o. o. podejmowanych w tzw. trybie obiegowym. Za sprawą wykreślenia § 4 z art. 231 k.s.h. w trybie obiegowym (tj. zgodnie z art. 227 § 2 k.s.h.) od teraz mogą być również podejmowane uchwały zwyczajnych zgromadzeń wspólników, czyli:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do tej pory uchwały podjęte w tym przedmiocie w trybie obiegowym uznawane były za nieważne z mocy prawa jako sprzeczne z brzmieniem ustawy.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys